Menu

Kontingentsatser

Gældende kontingenter 2020:

Indmeldelsesgebyr: 250 kr. (U5 årgange er fra sommer 2017 fritaget for indmeldelsesgebyr)

Alle medlemmer: 975 kr.  pr. halvår

Passivt medlemskab: kr. 500 pr. år

 

Opkrævningerne gælder for hhv. efterårssæson og forårsæson. Der opkræves 1. september og 1. marts. For passivt medlemskab er det kun hver den 1. marts.

Kontingentsatserne bliver vedtaget hvert år i februar i på klubbens generalforsamling.

Betaler man ikke sit kontingent, så har klubben ret til at spærre medlemmet for at blive udtaget til kampe, spærre spillercertifikatet, samt også melde medlemmet ud. Kan man ikke huske, om man har betalt og modtaget en kvittering, så kan man kontakte B1903's kontor for en afklaring på, hvad ens status er. 

Der laves ikke holdkontingenter, men kun individuelle kontingenter, og det er samme sats for alle medlemmer.

Medlemmer over 18 år der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i restance har adgang til klubbens generalforsamling.

Det er medlemmets eget ansvar at melde sig ud af B1903. Det sker ved E-mail til b1903@b1903.dk. Kontingenter refunderes ikke.

Melder man sig ind midt i en halvsæson, vil der være procentsvise rabatter i ens første betaling, alt efter hvornår man starter op.

Kan man ikke finde svar på sit spørgsmål om kontingenter i FAQ'en kan man kontakte B1903's administrationschef Mads Harder, kontaktinfo finder du HER