Menu

Kontingentsatser

Gældende fra sommer 2017:

Indmeldelsesgebyr: 250 kr. (U5 årgange er fra sommer 2017 fritaget for indmeldelsesgebyr)

Alle medlemmer: 925 kr.  pr. halvår

Passivt medlemskab: kr. 500 pr. år

 

Opkrævningerne gælder for hhv. efterårssæson og forårsæson. Der opkræves 1. september og 1. marts

Kontingentsatserne er vedtaget på klubbens generalforsamling den 27. februar 2017.

Der laves ikke længere holdkontingenter, men kun individuelle kontingenter, og det er samme sats for alle medlemmer.

Medlemmer over 18 år der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i restance har adgang til klubbens generalforsamling.

Det er medlemmets eget ansvar at melde sig ud af B1903. Det sker ved E-mail til b1903@b1903.dk. Kontingenter refunderes ikke.

Melder man sig ind midt i en halvsæson, vil der være procentsvise rabatter i ens første betaling, alt efter hvornår man starter op.