Menu

Kontingentsatser

Gældende fra sommer 2017:

Indmeldelsesgebyr: 250 kr. (U5 årgange er fra sommer 2017 fritaget for indmeldelsesgebyr)

Alle medlemmer: 915 kr.  pr. halvår

Passivt medlemskab: kr. 500 pr. år

 

(Dertil kommer 1,25% af kontingentet i administrationsgebyr)  

 

Opkrævningerne gælder for hhv. efterårssæson og forårsæson

Kontingentsatserne er vedtaget på klubbens generalforsamling den 27. februar 2017.

Medlemmer over 18 år der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i restance har adgang til klubbens generalforsamling.

Det er medlemmets eget ansvar at melde sig ud af B1903. Det sker ved E-mail til b1903@b1903.dk. Kontingenter refunderes ikke.