Menu

Info om genåbning af B1903

image
Af Mads Harder
07. maj 2020 kl. 22:01
Seneste nyt søndag 10. maj

Der har siden statsministerens pressemøde 7. maj været meget debat omkring, hvordan forsamlingsforbuddet skulle tolkes i forhold til åbningen af fodboldklubber. Dette har besværliggjort planlægningen af genåbningen af B1903.

Vi har mødt forskellige retningslinjer alt efter, om vi talt med politiet, DBU eller kommunen. Kort fortalt er vi stødt på tolkninger af forsamlingsforbuddet på 10 mennesker fra værende pr. matrikel, pr. aktivitet, pr. bane (uagtet størrelse på bane) eller pr. antal m2. Dette er stadig uafklaret. Vi håber, at der foreligger en afklaring seneste i løbet af mandagen, og at Gentofte kommune på baggrund af det åbner for deres fodboldbaner og DBU herefter kan redigere eller bibeholde deres nuværende Corona-protokol. Først når det er på plads, har vi noget endeligt at forholde os til i det efterfølgende arbejde for, at vi kan åbne B1903 op for træning. 

Flere af Corona-reglerne for en fodboldklub er vi begyndt at planlægge, mens andre helt centrale ting er afhængige af afklaringen af forsamlingsforbuddet, og er derfor stødt på en flaskehals. Her tænkes særligt på den nye træningsplan, som vil være gældende i foråret til 8. juni (og evt. forlænges), samt dialogen med klubbens trænere på baggrund af dette. Derfor bliver der ikke åbnet for fodboldtræning i B1903 mandag den 11. maj. 

Grundet ovenstående uklarheder omkring forsamlingsforbuddet i forhold til fodboldklubber, så kan vi ikke sige, hvornår B1903 åbner endnu, da vi ikke kan åbne uden at have reglerne på plads fra myndighedernes side. Når afklaringen er på plads, så kan vi arbejde videre med at færdiggøre rammen for B1903’s genåbning, samt kunne gå i dialog med klubbens trænere omkring procedurer i forbindelse med træningen. Der må således ikke trænes, før at B1903 officielt melder ud, at der er åbent. Det er vigtigt for B1903, at vi genåbner på en forsvarlig måde. Vi beder derfor alle medlemmer væbne sig med - yderligere - tålmodighed.


Her er, hvad medlemmerne kan forvente:

En helt ny træningsplan for foråret, hvor man træner i små grupper af maks 9 spillere og 1 træner med øvelser, hvor man ikke må være under to meter fra hinanden. Og det kommer til at gælde alle. Trænerne bliver informeret om proces i planlægningen og deres inddragelse heri samt andet info på mandag den 11. maj.

B1903’s græsbaner bliver ikke kridtet op i normale 11-mandsbaner, men i mindre baner ud fra de retningslinjer, som forhåbentlig senest mandag bliver afklaret. 

Medlemmerne får inden åbningen tilsendt en manual med den nye træningsplan, samt info og regler om, hvordan færdslen på anlægget skal foregå, hvilket toiletter der bliver åbnet, hvordan træningen skal foregå og øvrige ting, der relaterer sig til Corona-reglerne for at gennemføre træning. 

Future-træningen for U8-U15 er aflyst resten af foråret, da det ikke kan hænge sammen med Corona-reglerne. De tilmeldte vil få opfølgende info vedrørende dette senere hen med udgangspunkt i den info, I allerede har fået ved den sidste lukkeperiode.

Der bliver ikke spillet turneringskampe før 8. juni. Om turneringerne bliver spillet udfra alternative scenarier over sommeren eller helt aflyst, vides ikke endnu.

B1903’s omklædningsrum, kontor, fitnessrum m.m. er fortsat lukket for medlemmer indtil 8. juni som minimum. Med hensyn til B1903’s restaurant i forhold til åbning af den og reglerne omkring dette, så vil det også blive beskrevet i den manual, vi sender ud inden åbningen. 

Alle B1903’s ansatte er fuldt tilbage i arbejde fra 11. maj og kan kontaktes på mail og telefon. Dog bedes man have respekt for, at det meste af den næste tid er allokeret specifikt til genåbningen af anlæg og planlægning af den tilpassede træning og praktik ud fra Corona-reglerne.