Menu

Det nye kontingentsystem

Fra februar 2017 er B1903 gået over til et nyt system, som er DBU's officielle kontingentsystem i samarbejde med Clearhaus.

Den 20. februar 2017 blev der sendt en E-mail ud til alle ungdomsmedlemmer med et betalingslink. E-mailen har følgende i afsenderen noreply@dbu.dk. Det gør der fordi, at vi benytter DBU's system til at sende ud, og derfor kommer der til at stå DBU som afsender. Men det er B1903, mailen kommer fra.

Fra 1. september kommer alle senior og gammelmandsholdene med på den individuelle løsning, som så ligeldes vil modtaget en e-mail med betalingslink.

Fremadrettet vil man blive opkrævet 1. marts for første halvårskontingenter, og 1. september for efterårskontingentet.

 

Automatisk opkrævning via betalingskort.

Kontingentsystemet fungerer på samme måde, som man fx kender det fra fitnesscentre, TV2 play og mange velgørenhedsmedlemskaber etc., hvor man bliver automatisk opkrævet via sine kortoplysninger.

Efter man første gang har betalt, så vil man fremadrettet automatisk blive trukket for halvårskontingenterne 1. marts og 1. september, når man har tilmeldt sig abonnementsordningen. 

Er ens kort udgået eller spærret, så registrerer systemet det automatisk, og istedet vil der så blive sendt en mail ud med et betalingslink, hvor man så kan oprette det nye kort, man benytter.

 

Man skal aktivt melde sig ud.

Det er er vigtigt, at man husker at melde sig/sit barn ud hos B1903 (ved mail til b1903@b1903.dk) – ligesom det faktisk allerede også er nu – hvis man ikke længere ønsker at være medlem af klubben. Hvis man ikke melder sig/sit barn aktivt ud, så fremstår man forsat som medlem, og der bliver således forsat trukket kontingent hvert halve år. Lige så snart man melder sig ud, så vil man ikke længere blive opkrævet for kontingent. Det er ens eget ansvar at melde sig ud.

Som hjælp, hvis man har glemt at melde sig/sit barn ud, så er det også lagt ind, at en uge inden hver kontingentkørsel, så modtager man en reminder om, at der nu er kontingentkørsel, hvor man så kan nå at melde sig/sit barn ud, hvis man ikke har husket det. Den reminder fungerer også generelt til, at I ved, at nu bliver der hævet for kontingentet.

 

Vigtigt med opdateret mail.

Det er vigtigt, at man har en opdateret mail, så man kan få den første opkrævning ud og fremadrettet få notifikationerne med, at der bliver kørt kontingentkørsel. Har man modtaget denne mail med betalingslink her i 2017, så er det den rigtige mail du/dit barn er registreret med. Hvis I i fremtiden ændrer den, så kan det gøres på din/dit barns DBU-profil (som også er hans B1903-profil), som man fik login til via mail, da man meldte sig/sit barn ind i sin tid. Man logger ind i højre hjørne af hjemmesiden: www.dbu.dk (direkte link: MitDBU: https://mit.dbu.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2f ) . Alternativt kan man kontakte B1903’s kontor for hjælp, hvis man skifter mail

 

Om det nye kontingentsystem

Kontingentsystemet er DBU’s kontingentsystem, i samarbejde med firmaet Clearhaus, og flere og flere klubber går nu over til denne løsning. Ens kortoplysninger vil hverken B1903 eller DBU få indsigt i. De kommer kun til at være i et sikret miljø hos Clearhaus, som skal leve op til de meget strenge regler, som der er på dette område.

B1903 er gået over til denne løsning for, at det skal være nemmere og mere automatiseret for både B1903, men også alle medlemmerne. Derfor har B1903 besluttet, at medlemmerne skal benytte denne ordning, så vi undgår tunge arbejdsgange med manuelle og individuelle aftaler om betaling, som ville give en større administrativ byrde for B1903 og også mulighed for større fejl.

Erfaringer andetsteds fra – og også B1903’s sigte - er, at medlemmerne oplever, at det er meget nemmere end tidligere. Samt at det frigør administrative ressourcer, og giver en højere succesrate i forbindelse med at få kontingentkroner indkrævet, og de ressourcer kan klubben så bruge på at gøre klubben endnu bedre for medlemmerne.

Så vi håber at efter noget tilvænning, så vil alle parter synes, at det er en god løsning.